MENSEN MAKEN HET VERSCHIL

Nooit af

Ergens in de organisatie loopt iets niet lekker. Procedures zijn aangepast, er zijn afspraken gemaakt en toch verandert er niet genoeg. De kans is groot dat 'het' in de onderstroom zit.

Ik breng graag met jullie in kaart wat het huidige gedrag is dat het huidige resultaat tot stand brengt en welk gedrag nodig is om tot het gewenste resultaat te komen. Hierna kan met behulp van training, coaching en/of samen aanpakken worden toegewerkt naar de gedragsverandering en het gewenste resultaat.

Vanuit de filosofie van 'continue leren en verbeteren' ga ik graag langdurige verbintenissen aan met mijn klanten. Hierdoor leer ik hen steeds beter kennen en groeit mijn meerwaarde.


Stijl van werken

Ik werk vanuit een positieve intentie. Apreciative inquiry is een methode die 'waarderend onderzoekt'. Ik focus op wat goed gaat en hoe dat verder kan worden uitgebouwd. Verbeelding is hierbij een krachtig instrument. Ik ondersteun dat met zakelijk tekenen, zoals hiernaast is weergegeven. Oefenen is een belangrijke stap in het leerproces. In mijn trainingen creëer ik daar voldoende ruimte voor.


Thema's
De onderwerpen waarop ik mijn klanten begeleid zijn:

 • Persoonlijk leiderschap

 • Leiderschap / leidinggeven

 • Leidinggeven aan projecten

 • Oplossingsgericht werken

 • Projectmanagement / projectmatig werken

 • Resultaatgericht werken

 • Klantgerichtheid / klantgericht communiceren

 • Coachingsvaardigheden

 • Presenteren

 • Samenwerken

 • Conflicthantering en onderhandelen

 • Omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag

 • Adviesvaardigheden

 • Train de trainer


Online trainen & coachen
We leven in een bijzondere tijd. Ik heb ruime ervaring opgedaan met online trainen. Ook werk ik online met een trainingsacteur. Mijn ervaring is dat met online trainen deelnemers voldoende leerrendement kunnen halen. Online trainen heeft zelfs enkele voordelen: het scheelt reistijd en locatiekosten en het spaart het milieu. En online kun je flexibeler plannen.

Continue ontwikkelen